Opintojen kuvaus

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen kesäyliopisto

Opintojakson koodi: 717308


Opintojakson nimi: Historia - HI3 Itsenäisen Suomen historia


Opintojakson alkamisajankohta: 07.06.2021

Opintojakson päättymisajankohta: 22.06.2021


Paikka:

Tampere


Ajankohta

7.6.–22.6.2021:
ma–pe 7.–18.6. klo 12.45–15.30
koe ti 22.6. klo 12.45–15.45

Opetuspaikka

Tampereen klassillinen lukio, Tuomiokirkonkatu 5, Tampere

Opettaja

YTM Niko Karjalainen

Kohderyhmä

Kurssi on tarkoitettu ensisijaisesti Tampereen seudun lukioiden ja Tredun opiskelijoille.

Sisältö

Kurssin tarkoituksena on analysoida Suomen historian keskeisiä muutosprosesseja ja kehityslinjoja autonomian ajan loppupuolelta nykyaikaan. Keskeisiä tarkastelun kohteita ovat Suomen valtiollisen ja kansainvälisen aseman kehittyminen, muutoksiin liittyvät kriisit, siirtyminen sääty-yhteiskunnasta kansalaisyhteiskuntaan sekä poliittiset, taloudelliset ja kulttuuriset murrokset. Kurssilla perehdytään Suomen historian muuttuviin tulkintoihin ja historiallisen tiedon käyttöön.

Oppikirja

HI3. Itsenäisen Suomen historia (LOPS 2016). Anne Mattson, Katja Ranta, Antero Tarkki ja Nina Väntänen. Studeo.
Oppikirjan saadakseen opiskelijan täytyy ensiksi luoda tunnukset Studeon palveluihin (mikäli ne eivät ole luodut jo valmiiksi).

Oppikirja ei sisälly kurssimaksuun.

Suoritustapa

Lähiopetus 34 oppituntia (á 45 min.) ja kurssikoe Studeossa 3 tuntia. Koe tehdään opetusluokassa.

Kurssilla on käytössä Studeo-digialusta, jossa on sekä oppikirjan tekstikappaleet että tehtävät ja loppukoe.

Kurssi arvioidaan asteikolla 4–10. Kurssiarvosana määräytyy ensisijaisesti kirjallisen kokeen perusteella, mutta arvosanaan vaikuttavat myös harrastuneisuus, tuntiaktiivisuus ja kurssiin liittyvien tehtävien suorittaminen. Opettaja antaa opiskelijoille henkilökohtaisen koepalautteen Studeossa.

Opiskelijalla tulee olla käytössään oma kannettava tietokone.

Kurssi voidaan järjestää kokonaan verkossa, jos se on koronaepidemian vuoksi tarpeen.

Suoritustapa 2, itsenäinen suoritus

Kurssin ensisijainen suoritustapa on lähiopetus. Jos et voi osallistua lähiopetukseen, kurssin suorittaminen on mahdollista myös verkon kautta itsenäisesti Studeo-digialustan avulla.

Ohjeellinen opiskeluaika 34 x 45 min. sekä kurssikoe 3 tuntia.

Kurssi arvioidaan asteikolla 4–10. Kurssiarvosanaa arvioitaessa tehtävien painoarvo on 50 % ja loppukokeen 50 %. Loppukokeen sekä kurssitehtävien tekeminen on kurssisuorituksen saamiseksi pakollista.

Koe tehdään tiistaina 22.6. klo 12.45–15.45 Tampereen klassillisella lukiolla samaan aikaan lähiopetukseen osallistuvien kanssa.

Vastaavuus

Hyväksytysti suoritetun kurssin voi sisällyttää lukion opintosuunnitelmaan. Hyväksiluvusta tulee sopia omassa oppilaitoksessa.

Lukioyhteistyö

Ilmoittautuminen Korota-tarjottimen kautta

Lukioyhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat ilmoittautuvat kurssille Korota-tarjottimen kautta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella viimeistään 19.5.2021. Kurssipaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.

Kurssimaksu

Kurssin hinta on kaikille 50 euroa ja se laskutetaan paikan saaneilta ilmoittautumisajan päätyttyä.

Katso myös

Kesäkurssi on hyvä mahdollisuus keventää seuraavan lukuvuoden lukujärjestystä tai nopeuttaa historian oppimäärän saamista valmiiksi.

 

Tiedot on julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.


Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 19.02.2021

Ilmoittautuminen päättyy: 19.05.2021


Ilmoittaudu opintojaksolle


Takaisin