Opintojen kuvaus

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen kesäyliopisto

Opintojakson koodi: 121000


Opintojakson nimi: Kasvatustieteiden perusopinnot 25 op


Opintojakson alkamisajankohta: 31.05.2021

Opintojakson päättymisajankohta: 31.12.2021


Paikka:

Tampere, tarkka paikka ilmoitetaan osallistujille sähköpostitse


Vastaava yliopisto – Yksikkö

Tampereen yliopisto – Kasvatustieteiden yksikkö

Aikataulu

Opinnot suoritetaan kesällä lähiopetuksena. Opinnot aloitetaan jaksolla KASP2 Kasvatus, koulutus ja yhteiskunta 31.5.2021. Opinto-oikeutta on 31.12.2021 asti. Kunkin opintojakson tarkat tiedot ja aikaulut näet yllä olevasta Opintokokonaisuuteen kuuluvat opintojaksot -luettelon linkeistä. Jokainen jakson nimi on samalla linkki.

Sisältö

Kasvatustieteiden perusopinnoissa perehdytään kasvatuksen  historiallisiin, filosofisiin, sosiologisiin ja psykologisiin  lähtökohtiin sekä kasvatuksen ja koulutuksen kulttuurisiin ja  yhteiskunnallisiin kysymyksiin. Perusopintojen keskeisiä aiheita ovat  ihmisen kehitys, oppiminen ja kasvatus sekä opetus, koulutus ja  kasvatustieteellinen asiantuntijuus elämänkulun eri vaiheissa.  Opinnoissa perehdytään kasvatustieteellisen tutkimuksen ja  tutkimusetiikan peruskysymyksiin.

Kirjoittamisen eväät

Mikäli kaipaat johdatusta tieteelliseen kirjoittamiseen, ilmoittautumalla kasvatustieteen perusopintoihin voit osallistua maksutta Kirjoittamisen eväät -kurssille. Kirjoittamisen eväät -kurssi ei ole osa kasvatustieteen perusopintoja, eikä se ole Tampereen yliopiston opetussuunnitelmien mukainen. Kurssi toimii korkeakouluopintojen tukena. 

Suoritustapa

Luentoja, pienryhmätyöskentelyä ja itsenäistä työskentelyä. Arviointi: hyväksytty/hylätty.

Hintatiedot

Hinta 480 euroa maksetaan verkkomaksulla ilmoittautumisen yhteydessä. Maksu sisältää Tampereen avoimen yliopiston rekisteröintimaksun.

Lukioyhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulutasoisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Jakson normaalihinta on 480 euroa.

Lukio-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella viimeistään 24.5. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.


Lisätiedot

Tiedot julkaistu ennakkotietona. Muutokset mahdollisia.


Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 01.03.2021

Ilmoittautuminen päättyy: 17.05.2021


Ilmoittaudu opintojaksolle


Takaisin