Opintojen kuvaus

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen ammattikorkeakoulu

Opintojakson koodi: 7K00FO90-3001


Opintojakson nimi: Genetiikan perusteet hoitotyössä


Opintojakson alkamisajankohta: 01.06.2021

Opintojakson päättymisajankohta: 29.08.2021


Opetusajat: 01.06.2021 - 29.08.2021 verkko-opintona


Laajuus opintopisteinä: 2


Kohderyhmä:

Sairaanhoidon ja huolenpidon loppuvaiheen opiskelijoille


Paikka:

Moodle


Tavoitteet:

Opintojakson tavoitteena on, että suoritettuaan, opiskelija:
- ymmärtää genetiikkaan liittyvien ohjaustilanteiden periaatteet
- osaa käyttää genetiikkaan ja genomitietoon liittyviä keskeisiä käsitteitä
-ymmärtää genetiikkaan liittyvän lainsäädännön ja eettisyyden merkityksen


Sisältö:

- genetiikan keskeiset käsitteet
- genetiikkaan liittyvä lainsäädäntö ja eettiset periaatteet


Suoritustapa:

Itseohjautuva Moodle-verkkokurssi. Opiskelija suorittaa kurssin annetun ajanjakson aikana itsenäisesti. Opintojaksolla ei ole opettajan ohjausta lukuun ottamatta teknistä tukea. Kurssi tulee kuitenkin suorittaa kokonaisuudessaan tentteineen 29.8.2021 mennessä.


Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 08.03.2021

Ilmoittautuminen päättyy: 15.05.2021


Ilmoittaudu opintojaksolle


Takaisin