Opintojen kuvaus

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen ammattikorkeakoulu

Opintojakson koodi: IM00BR48-3013


Opintojakson nimi: Introduction to Visual Design


Opintojakson alkamisajankohta: 24.05.2021

Opintojakson päättymisajankohta: 11.06.2021


Opetusajat: May-June 2020, online course


Laajuus opintopisteinä: 3


Linkki: https://www.tuni.fi/en/study-with-us/introduction-visual-design#switcher-trigger--information


Tavoitteet:

Students know how to use basic visual design tools.\\r\\nStudent is able to collaborate in an international student team.


Sisältö:

Contemporary design tools
Monday 25.5.2020 10-16 Introduction to the course; Basics of pixel based graphics
Wednesday 27.5.2020 10-16 Basics of vector graphics
Friday 29.5.2020 10-16 Photo manipulation
Monday 1.6.2020 10-16 Basics of layouts for print and other media
Wednesday 3.6.2020 10-16 Basics of 3D modeling
Friday 5.6.2020 10-16 Basics of digital painting
Monday 8.6.2020 10-16 Final presentation of the course works


Suoritustapa:

Online lessons and tutoring in English, individual and group tasks, virtual learning environment (TUNI Moodle), discussions, giving and listening peer & teacher feedback, PBL when needed, learning by doing, students as teachers


Lisätietoja:

Preliminary requirements: good ability to use spoken and written English language in a learning situation; a PC/Mac computer and a reasonably fast web connection


Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 01.04.2021

Ilmoittautuminen päättyy: 10.05.2021


Ilmoittaudu opintojaksolle


Takaisin