Opintojen kuvaus

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen kesäyliopisto

Opintojakson koodi: 180001


Opintojakson nimi: Johdatus hallintotieteeseen - HALHAP01


Opintojakson alkamisajankohta: 07.06.2021

Opintojakson päättymisajankohta: 30.09.2021


Paikka:

Tampere


Laajuus (op)

5.0

Oppiaine

Hallintotiede

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Tampereen yliopisto – Johtamisen ja talouden tiedekunta

Ajankohta

Opintojakso järjestetään verkkokurssina kesällä 2021.

Kurssi alkaa maanantaina 7.6., mutta mukaan voi tulla 29.7. asti. Tehtävien suorittamiseen on aikaa elokuun loppuun.

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on kokonaiskäsitys siitä, mitä hallintotiede on tieteenalana. Opiskelijalla on kattava yleiskäsitys tieteenalan teoreettisista ja historiallisista lähtökohdista. Opiskelija osaa jäsentää hallintoa, politiikkalinjauksia, organisaatioita ja johtamista tutkimuksen kohteina.

Sisältö

Opintojaksolla tutustutaan hallintotieteen historiaan ja oppiaineen kehitykseen. Jaksolla perehdytään hallinnon tutkimuksen keskeisiin sisältöalueisiin, hallintoon, johtamiseen, organisaatioihin ja julkiseen politiikkaan tutkimuksen kohteina. Sisältöalueita lähestytään teorian kehityksen näkökulmasta. Opintojaksolla tarkastellaan myös hallintotieteen teorioiden hyödyntämistä käytännön toiminnan kannalta.

Suoritustapa

Opintojakso järjestetään monimuotototeutuksena. Kurssi on 5 opintopisteen laajuinen kokonaisuus, joka muodostuu itseopiskelumateriaaleista (sisältää luentotallenteita) tehtävineen sekä tentittävästä materiaalista ja kurssikirjallisuudesta. Itseopiskelumateriaaliin perustuvat tehtävät tulee palauttaa Moodleen elokuun loppuun mennessä. Kirjatentin voi korvata samoihin kurssikirjoihin pohjautuvalla esseellä. Esseen palautuspäivät ovat samat kuin kirjatenttipäivät (ilmoitetaan myöhemmin). 

Arviointi asteikolla 1-5.

Kuulustelut

Ensimmäinen kirjatentti: heinäkuussa
1. uusinta: elokuussa
2. uusinta: syyskuussa

Tenttien tarkat ajankohdat ilmoitetaan myöhemmin.

Kirjatentteihin ilmoittaudutaan viimeistään kaksi viikkoa ennen tenttiä sähköisellä lomakkeella. Tenttipaikan voi tarkistaa tenttikalenteristamme.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1.Stenvall, Jari ja Virtanen Petri: Julkinen johtaminen. Tietosanaomat 2019. (myös e-kirjana)

JA

2. De Vries, Michiel, S.: Understanding Public Administration. Palgrave 2016. (myös e-kirjana)

TAI

3.  Harisalo, Risto: Organisaatioteoriat. Tampere University Press 2008. (myös e-kirjana)

Lukioyhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulutasoisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Opintojakson normaalihinta on 110 euroa. 

Lukio-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella viimeistään 31.5.2021. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.


Tiedot on julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.


Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 26.03.2021

Ilmoittautuminen päättyy: 31.05.2021


Ilmoittaudu opintojaksolle


Takaisin