Opintojen kuvaus

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen kesäyliopisto

Opintojakson koodi: 105008


Opintojakson nimi: Ranskan kielen suullinen harjoituskurssi - KKRAVAL1


Opintojakson alkamisajankohta: 01.06.2021

Opintojakson päättymisajankohta: 22.06.2021


Paikka:

Verkkokurssi (ei lähiopetusta)


Laajuus (op)

2.0

Oppiaine

Ranska

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Tampereen yliopisto - Kielikeskus

Ajankohta

Verkkokurssi 1.–22.6.2021 tiistaisin ja torstaisin klo 16.30–19.30

Opetuksessa käytetään Zoom- ja Moodle-alustoja. Osallistumiseen tarvitset tietokoneen, jossa on internet-yhteys, mikrofoni sekä mielellään kamera.

Opettaja

FM Julien Souilliez

Edeltävät opinnot

Ranska IV tai vastaavat tiedot. Suullinen osaaminen taitotasolla A2.2.

Tavoitteet

Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso B1

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

Ranskan kielen suullisella harjoituskurssilla tehdään puheharjoituksia eri aiheista. Opiskelija harjaantuu kommunikoimaan sekä yhdessä (pien)ryhmän kanssa että ilmaisemaan itsenäisesti ajatuksia.

Suoritustapa      

Pienryhmäopetus 26 tuntia ja itsenäinen työskentely 28 tuntia. Hyväksymisen perusteina ovat aktiivinen osallistuminen suullisiin harjoituksiin, sovittujen harjoitustöiden tekeminen sekä suullinen ryhmä- tai pariesitelmä. Opintojakson suorittamiseksi opiskelijan tulee osallistua vähintään n. 80 %:iin lähiopetustunneista.

Arvosana: hyväksytty - hylätty.

Oppimateriaali

Opettajan oma materiaali.

Kurssilla on käytössä Moodle-oppimisympäristö.

Vastaavuus

Opintojakso on Tampereen yliopiston Kielikeskuksen ranskan kielen opetussuunnitelman mukainen (KKRAVAL1).

Lukioyhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulutasoisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Opintojakson normaalihinta on 105 euroa.

Lukio-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella viimeistään 18.5. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.

Lisätiedot

Tiedot julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.


Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 26.03.2021

Ilmoittautuminen päättyy: 18.05.2021


Ilmoittaudu opintojaksolle


Takaisin