Opintojen kuvaus

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen kesäyliopisto

Opintojakson koodi: 106001


Opintojakson nimi: Ruotsin kielen valmentava kurssi - KKRUPRE2


Opintojakson alkamisajankohta: 24.05.2021

Opintojakson päättymisajankohta: 05.09.2021


Paikka:

Verkkokurssi (ei lähiopetusta)


Laajuus (op)

2.0

Oppiaine

Ruotsi

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Tampereen yliopisto - Kielikeskus

Ajankohta

Verkkokurssi (itsenäistä työskentelyä ohjatusti)

Verkkotyöskentelyä 24.5.–17.6.2021

Kurssin aloitusinfo julkaistaan tallenteena kurssin Moodle-alueella. Tehtävät tulevat Moodleen maanantaisin ja torstaisin (yhteensä 7  kertaa). Portfolion palautuspäivä on 17.6.2021.

Opiskelijan on mahdollista saada ohjausta opettajalta erikseen sovittuina aikoina.

Kurssi on mahdollista suorittaa myös omaan tahtiin. Portfolion palautuspäivät ovat silloin 16.8. ja 5.9.2021. Kurssin voi aloittaa milloin tahansa kesän aikana, mutta opettajan ohjaukseen on mahdollisuus vain 17.6. asti.

Kohderyhmä

Valmentava kurssi auttaa opiskelijaa saavuttamaan korkeakoulututkintoon kuuluvalla ruotsin kielen kirjallisen ja suullisen viestinnän opintojaksolla vaadittavan lähtötason (A2-B1). Opintojakso ei vastaa tutkintoon kuuluvia toisen kotimaisen kielen opintoja, vaan edeltää niitä.

Opintojakso on tarkoitettu opiskelijoille,

Tavoitteet

Taitotaso A2-B1 eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikolla

Ruotsin kielen valmentavan kurssin suoritettuaan opiskelija

Sisältö

Kurssilla opiskelija

Suoritustapa      

Itsenäistä työskentelyä. Opiskelijoilla mahdollisuus opettajan ohjaukseen sovittuina aikoina. Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista itsenäistä työskentelyä, harjoitustöiden tekemistä ja portfolion hyväksyttyä suorittamista. 

Arvosana: hyväksytty - hylätty.

Kuulustelut

Suoritustapana portfolio

Oppimateriaali

Verkkomateriaali. Opintojaksolla on käytössä verkko-oppimisympäristö Moodle.

Opintojakson laajuus

2 opintopistettä (vastaa keskimäärin 54 tuntia opiskelijatyötä)

Lukioyhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulutasoisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Opintojakson normaalihinta on 105 euroa.

Lukio-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella viimeistään 10.5.2021. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.

Katso myös

Valmentavan kurssin jälkeen voit osallistua Ruotsin kielen kirjallisen ja suullisen viestinnän opintojaksolle KKRUYHT (huom. edeltävinä opintoina vaaditaan jonkin oppiaineen perusopinnot 25 op).

Ruotsin kielen valmentava kurssi soveltuu myös lukiolaisille ja abiturienteille, jotka haluavat kerrata ruotsin kielen perusrakenteita ja sanastoa sekä harjoitella asiatekstien kirjoittamista.


Tiedot on julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.


Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 26.03.2021

Ilmoittautuminen päättyy: 10.05.2021


Ilmoittaudu opintojaksolle


Takaisin