Opintojen kuvaus

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen kesäyliopisto

Opintojakson koodi: 102001


Opintojakson nimi: Espanja I - KKES1


Opintojakson alkamisajankohta: 18.05.2021

Opintojakson päättymisajankohta: 30.06.2021


Paikka:

Verkkokurssi (ei lähiopetusta)


Laajuus (op)

4.0

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Tampereen yliopisto - Kielikeskus

Ajankohta

Verkkokurssi (ei lähiopetusta)

Ryhmäopetusta verkossa 18.5.–30.6.2021  klo 16.30–19.45 seuraavina päivinä: 

vko 20: ti 18.5. ja to 20.5.,
vko 21: ti 25.5. ja to 27.5.,
vko 22: ti 1.6. ja to 3.6.,
vko 23: ti 8.6. ja ke 9.6.,
vko 24: ti 15.6. ja to 17.6.,
vko 25: ti 22.6. ja ke 23.6.,
vko 26: ti 29.6. ja ke 30.6. (koe) 

Opetuksessa käytetään Moodle-oppimisympäristöä ja  Zoom-verkkokokousjärjestelmää. Opiskelijalla tulee olla hyvä nettiyhteys ja  mikrofoni.

Kohderyhmä

Opintojakso on tarkoitettu henkilöille, jotka eivät ole aiemmin opiskelleet espanjaa.

Tavoitteet

Taitotaso A1 eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikolla

Espanja I -opintojakson suoritettuaan opiskelija:

Sisältö

Osaamistavoitteet saavuttaakseen opiskelija harjoittelee säännöllisesti lukemista ja ääntämistä ryhmässä, omaksuu sanastoa ja kommunikaatiomalleja vuorovaikutuksessa toisten osallistujien kanssa.

Tehdään käännös- ja rakenneharjoituksia, harjoitellaan ääntämistä, kuullun ymmärtämistä sekä suullista ilmaisua.

Suoritustapa

Pienryhmäopetusta verkossa 52 oppituntia (à 45 min.) ja itsenäistä työskentelyä  noin 56 tuntia. Hyväksymisen perusteina ovat aktiivinen osallistuminen suullisiin harjoituksiin, sovittujen harjoitustöiden tekeminen sekä kokeen läpäiseminen. Opintojakson suorittamiseksi opiskelijan tulee osallistua vähintään noin 80 %:iin opetustunneista.

Arviointi: hyväksytty/hylätty.

Oppimateriaali

Ahlava, Hämäläinen, Rambla Lop: Ventana 1 ja opettajan Moodlessa jakama materiaali.
Oppikirja ei sisälly kurssimaksuun.

Kuulustelut

Loppukoe kurssin lopussa. Uusinnasta ilmoitetaan myöhemmin. 

Vastaavuus

Opintojakso on Tampereen yliopiston Kielikeskuksen espanjan kielen opetussuunnitelman mukainen (KKES1).

Lukioyhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulutasoisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Opintojakson normaalihinta on 155 euroa.

Lukio-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella viimeistään 4.5.2021. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.

Katso myös

Voit jatkaa espanjan opiskelua Espanja II -opintojaksolla, joka alkaa 27.7.2021.


Tiedot on julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.


Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 26.03.2021

Ilmoittautuminen päättyy: 16.05.2021


Ilmoittaudu opintojaksolle


Takaisin