Opintojen kuvaus

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen kesäyliopisto

Opintojakson koodi: 140010


Opintojakson nimi: Talousmatematiikan perusteet 5 op - ayORMS1030 - syksy 2021


Opintojakson alkamisajankohta: 11.10.2021

Opintojakson päättymisajankohta: 19.12.2021


Paikka:

Toimipaikka avoin


Oppiaine

Talousmatematiikka

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Vaasan yliopisto – Laskentatoimen ja rahoituksen akateeminen yksikkö

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Opintojakson kokonaishinta on 135€. Opintojaksolle ilmoittauduttaessa maksetaan verkkomaksuna Tampereen kesäyliopistoon 110€. Vaasan avoimen yliopiston rekisteröintimaksu 25€ maksetaan Vaasan avoimeen yliopistoon rekisteröitymisen yhteydessä.  Ohjeet avoimeen yliopistoon rekisteröitymisestä lähetetään sähköpostilla ennen opintojakson alkua.

Huom! viimeinen ilmoittautumispäivä opintojaksolle on 27.9.2021.

Aikataulu

Syksy 2021.

ma 11.10. klo 17.-18.30 (Zoom-live, tallennetaan)

ke 13.10. klo 17.-18.30 (Zoom-live, tallennetaan)

la 16.10. Ei Zoom-tapaamista. Moodleen avautuu la 16.10. klo 12 ensimmäisten harjoitusten malliratkaisut ja tallenne. Kysymyksille varataan aikaa seuraavana lauantaina.

ti 19.10. klo 17.-18.30 (Zoom-live, tallennetaan)

ke 20.10. klo 17.-18.30 (Zoom-live, tallennetaan)

la 23.10. klo 12-14, harjoitusten läpikäynti (Zoom-live, tallennetaan)

ma 25.10. klo 17.-18.30 (Zoom-live, tallennetaan)

ke 27.10. klo 17.-18.30 (Zoom-live, tallennetaan)

la 30.10. klo 12-14, harjoitusten läpikäynti (Zoom-live, tallennetaan)

ma 1.11. klo 17.-18.30 (Zoom-live, tallennetaan)

ke 3.11. klo 17.-18.30 (Zoom-live, tallennetaan)

la 6.11. klo 12-14, harjoitusten läpikäynti (Zoom-live, tallennetaan)

ma 8.11. klo 17.-18.30 (Zoom-live, tallennetaan)

ke 10.11. klo 17-20 (1. välikoe Moodlessa)

ma 15.11. klo 17.-18.30 (Zoom-live, tallennetaan)

ke 17.11. klo 17.-18.30 (Zoom-live, tallennetaan)

la 20.11. klo 12-14, harjoitusten läpikäynti (Zoom-live, tallennetaan)

ma 22.11. klo 17.-18.30 (Zoom-live, tallennetaan)

ke 24.11. klo 17.-18.30 (Zoom-live, tallennetaan)

la 27.11. klo 12-14, harjoitusten läpikäynti (Zoom-live, tallennetaan)

ma 29.11. klo 17.-18.30 (Zoom-live, tallennetaan)

ke 1.12. klo 12-14, harjoitusten läpikäynti (Zoom-live, tallennetaan)

la 4.12. klo 12-14, harjoitusten läpikäynti (Zoom-live, tallennetaan)

ti 7.12. klo 17.-18.30 (Zoom-live, tallennetaan)

ke 8.12. klo 17.-18.30 (Zoom-live, tallennetaan)

la 11.12. klo 12-14, harjoitusten läpikäynti (Zoom-live, tallennetaan)

ma 13.12. klo 17.-18.30 (Zoom-live, tallennetaan)

ke 15.12. klo 17-20 (2. välikoe moodlessa)

Opettaja

Matti Laaksonen

Suoritustapa

Luennot ja harjoitukset etänä Zoomin kautta. Välikokeet tai tentti (etänä).

Sisältö

Finanssilaskentaa, ääriarvotehtäviä, integraalilaskentaa, lineaarialgebraa, differentiaalilaskentaa, indeksit. Opintojakso kehittää kriittistä ja analyyttistä ajattelua, IT-taitoja (Excel), ongelmanratkaisu-ja päätöksentekotaitoja.

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa derivoida ja integroida polynomifunktion ja eksponenttifunktion, muodostaa mallin ja ratkaista sen (LP-malli, varastomalli, voitonmaksimointi), diskontata kassaerän ja laskea kassavirran nykyarvon, laskea tasaerälainan annuiteetin, verrata investointiprojektien kannattavuutta eri mittareilla, ratkaista lineaarisen yhtälöryhmän, matriiseilla, laskea determinantin ja määrittää käänteismatriisin, käyttää Cramerin kaavoja sekä selittää panos-tuotos -analyysin periaatteen.

Oppimateriaali ja kirjallisuus

Luentomateriaalit ovat Moodlessa.

oheislukemista:

Sudsaeter K. & Peter Hammond, Essential Mathematics for Economic Analysis, Prentice Hall

Lukioyhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulutasoisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Lukio-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.

Lisätiedot

Lisätietoja opinnoista saa  koulutuskoordinaattori Vappu Saloselta p. 040 081 3717


Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 07.05.2021

Ilmoittautuminen päättyy: 01.01.1970On liian aikaista/myöhäistä ilmoittautua.
Takaisin