Opintojen kuvaus

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen kesäyliopisto

Opintojakson koodi: 164002


Opintojakson nimi: Hallinto-oikeus (7 op)


Opintojakson alkamisajankohta: 18.10.2021

Opintojakson päättymisajankohta: 14.03.2022


Paikka:

Tampere, tarkka paikka ilmoitetaan osallistujille sähköpostitse


Laajuus (op)

7.0

Oppiaine

Oikeustiede

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Turun yliopisto – Oikeustieteellinen tiedekunta

Ajankohta ja paikka

Lähiopetus Tampereella syksyllä 2021: 

ma 18.10. klo 15.15–18.30 MK,
to 21.10. klo 17.15–19.45 MK,
la 30.10. klo 10.00–13.30 OW,
ma 8.11. klo 15.15–18.30 MK ja
ma 22.11. klo 15.15–17.45 MK
(varapäivä muutosten varalta ma 29.11.)

Edeltävä opintojakso

Johdatus oikeustieteen opintoihin ja oikeudelliseen ajatteluun I (2 op)

Opiskelijan tulee olla suorittanut edeltävinä opintoina hyväksytysti Johdatus oikeustieteeseen tai vastaava opintojakso (2 – 5 op).

Edeltävän opintojakson voi suorittaa myös kokonaan itsenäisesti verkkokurssina esimerkiksi Turun yliopiston avoimessa yliopistossa.

Jos  olet suorittanut edeltävän opintojakson muun kuin Turun yliopiston  opintovaatimusten mukaan, sinun tulee hakea siitä korvaavuutta.  Lisätietoja sivulla https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintotarjonta/oikeustieteellisen-tiedekunnan-opinnot/oikeustiede (sivun alaosassa).

Ellet ole suorittanut edeltävää opintojaksoa, et voi saada opinto-oikeutta Hallinto-oikeus-opintojaksolle.

Osaamistavoitteet

Opiskelija hahmottaa hallinto-oikeuden oikeusjärjestyksen ja  oikeustieteen osana sekä sen yhteyksiä oikeustieteelliseen ajatteluun.
Opiskelija on perehtynyt hallinto-oikeuden yleisten oppien ydinalueeseen, keskeisiin käsitteisiin ja oikeudellisiin periaatteisiin sekä hallinto-oikeuden systematiikkaan.
Opiskelijalla on hyvä käsitys hallintomenettelystä ja hallintoprosessioikeudesta.
Opiskelija tuntee keskeistä hallinto-oikeudellista lainsäädäntöä.
Opiskelija on tutustunut hallinto-oikeuden viimeaikaiseen kehitykseen.
Harjoitustyöt tehtyään opiskelija on harjoitellut suullista ja etenkin kirjallista oikeustapauksen analysointia, esitellyt hallintoprosessuaalista lainsäädäntöä ja oikeuskäytäntöä pienryhmälleen sekä tutustunut palautteenantoon ja vertaisarviointiin.

Sisältö

Suoritustapa

Luento-opetus 18 oppituntia (à 45 min.). Luento-opetuksen aikana harjoitustehtäviä opintojakson sähköisessä Moodle-oppimisympäristössä. Kirjallinen tentti.

Hyväksytyistä harjoitustehtävistä opiskelija saa lisäpisteitä (enintään 4 pistettä) hyväkseen kirjalliseen kuulusteluun. Lisäksi voidaan järjestää tehtäviä, joita tekemällä voi korvata osan tentistä. 

Kuulustelut

ma 13.12.2021 klo 18.00–21.00, Tampereen kesäyliopiston Aarre-koulutustila, os. Kalevantie 7 C, 7. krs
ma 31.1.2022 klo 18.00–21.00, Tampereen kesäyliopiston Suvituuli-koulutustila, os. Yliopistonkatu 60 A, 4. krs.
ma 14.3.2022 klo 18.00–21.00, Tampereen kesäyliopiston Suvituuli-koulutustila, os. Yliopistonkatu 60 A, 4. krs.

Kuulusteluihin ilmoittaudutaan viimeistään kaksi viikkoa ennen tenttiä sähköisellä lomakkeella

Arviointi

Asteikolla 0-5

Arvosana muodostuu kirjallisen tentin ja mahdollisten opetuksen aikana harjoitustehtävissä saatujen lisäpisteiden perusteella. Harjoitustehtävistä saadut lisäpisteet ovat voimassa opintojakson tenttikierroksen loppuun saakka.

Oppimateriaali

Luennot

Moodlessa ilmoitettava materiaali (ml. säädökset)

Kirjallisuus:
Mäenpää, Olli: Hallinto-oikeus  (2. uudistettu painos,  2018, tai vastaava verkkoversio Talentumin verkkopalvelussa), luvut IV  10, V, VI, VII 1-9.
Kulla, Heikki: Hallintomenettelyn perusteet (2018) (myös verkossa ja ekirjana)
Mäenpää, Olli: Julkisuus oikeuskulttuurin perustekijänä, Lakimies 2015, s. 1136-1141
Koivisto, Ida: Oikeus on, miten se systematisoidaan?: Kysymys  oikeudenalajaotuksesta ja hallinto-oikeudesta, Lakimies 2015, s. 954-972

Vastaavuus

Opintojakso on Turun yliopiston Oikeustieteellisen tiedekunnan opintovaatimusten mukainen oikeustieteelliseen tutkintoon sisältyvä aineopintojen oikeudenalojen perusteiden opintojakso.

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Opintojakson hinta on 245 €. Ilmoittautumisen yhteydessä maksetaan verkkomaksuna Tampereen kesäyliopistoon 225 €. Turun yliopiston avoimen yliopiston opintomaksun 20 € opiskelija maksaa avoimeen yliopistoon ilmoittautumisen yhteydessä. Ohjeet avoimeen yliopistoon ilmoittautumisesta lähetetään sähköpostitse ennen opintojakson alkua. Opintomaksu ei ole sidoksissa opintosuorituksiin, vaan se on maksu määräaikaisesta ja rajatusta opinto-oikeudesta.

Lukioyhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulutasoisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Opintojakson normaalihinta on 245 euroa.

Lukio-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.

Lisätiedot

Marja Hoivala, puh 040 761 5952, marja.hoivala(at)tampereenkesayliopisto.fi

 

Tiedot on julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.


Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 01.07.2021

Ilmoittautuminen päättyy: 04.10.2021


Ilmoittaudu opintojaksolle


Takaisin