Opintojen kuvaus

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen kesäyliopisto

Opintojakson koodi: 195801


Opintojakson nimi: Johdatus visuaaliseen analyysiin - UYLE0301 (3 op)


Opintojakson alkamisajankohta: 01.02.2022

Opintojakson päättymisajankohta: 22.02.2022


Paikka:

Tampere


Tiedot on julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.


Laajuus

3 op

Vastaava yliopisto - tiedekunta/yksikkö

Lapin yliopisto

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Opintojakson kokonaishinta on  95 €. Opintojaksolle ilmoittauduttaessa maksetaan verkkomaksuna  Tampereen kesäyliopistoon 85 €. Lapin avoimen yliopiston  rekisteröintimaksu 10 € maksetaan Lapin avoimeen yliopistoon  rekisteröitymisen yhteydessä. Ohjeet avoimeen yliopistoon  rekisteröitymisestä lähetetään sähköpostilla ennen opintojakson alkua.

Ajankohta

Ti 1.2. klo 17-19.30 etänä Zoomilla

La 5.2. klo 10-15.15 lähiopetus Tampereella

Ti 8.2. klo 17-19.30 etänä Zoomilla

Ti 15.2. klo 17-19.30 etänä Zoomilla

La 19.2. klo 10-15.15 lähiopetus Tampereella

Ti 22.2. klo 17-19.30 etänä Zoomilla

Opetuspaikka

Tampere

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- määritellä keskeisiä visuaalisia analyysimenetelmiä ja tarkastelutapoja
- tarkastella ja tulkita menetelmien ja tarkastelutapojen avulla erilaisten teosten sekä tuotteiden rakenteita ja sisältöjä
 - soveltaa niitä oman alansa kontekstissa

Sisältö

Taidehistorian tarjoamat keinot tulkita taideteosten ja muiden visuaalisten tuotteiden rakenteita ja sisältöjä. Keskeisinä analyysimenetelminä ovat mm. formalistinen, ikonologinen, taideteoksen yleinen ja semioottinen tulkinta sekä tarkastelutapoina mm. feministinen, ideologiskriittinen, psykologinen ja sosiologinen näkökulma.


Toteutus ja työmuodot

Luennot 14-18 h, harjoitukset 8 h, harjoitustyönä itsenäisesti toteutettu analyysi (2-3 liuskaa) ja sen esittely, itsenäistä työskentelyä yht. 57 h.


Vaadittavat suoritukset

Luennoille ja harjoituksiin osallistuminen sekä hyväksytty analyysitehtävä.

Lisätietoja kirjallisuudesta ja muusta materiaalista

Kirjallisuus ja materiaalit sovitaan erikseen.


Opettaja

MIkko Snellman


Arviointi

Hyväksytty/hylätty

Muutokset mahdollisia.


Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 01.09.2021

Ilmoittautuminen päättyy: 10.01.2022


Ilmoittaudu opintojaksolle


Takaisin