Opintojen kuvaus

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen kesäyliopisto

Opintojakson koodi: 195802


Opintojakson nimi: Esihistoria, antiikin ja keskiajan taide - UYLE0343 (4 op)


Opintojakson alkamisajankohta: 12.03.2022

Opintojakson päättymisajankohta: 10.04.2022


Paikka:

Tampere


Tiedot on julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.


Laajuus

4 op

Vastaava yliopisto - tiedekunta/yksikkö

Lapin yliopisto

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Opintojakson kokonaishinta on  130 €. Opintojaksolle ilmoittauduttaessa maksetaan verkkomaksuna  Tampereen kesäyliopistoon 120 €. Lapin avoimen yliopiston  rekisteröintimaksu 10 € maksetaan Lapin avoimeen yliopistoon  rekisteröitymisen yhteydessä. Ohjeet avoimeen yliopistoon  rekisteröitymisestä lähetetään sähköpostilla ennen opintojakson alkua.

Ajankohta

la-su 12.-13.3. ja la-su 9.-10.4.2022

Opetuspaikka

Tampere

Opettaja

FM Minna Polus

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

- tunnistaa länsimaisen taiteen varhaisvaiheen taidetta ja arkkitehtuuria
- arvioida ja analysoida keskeisiä kehityspiirteitä suhteessa ajalliseen, historialliseen, kulttuuriseen ja uskonnollis-aatteelliseen viitekehykseen
- tarkastella keskeisiä kehityspiirteitä ja ilmiöitä Suomen esihistorian ja keskiajan taiteessa 

Sisältö

Perustiedot länsimaisen taiteen varhaisvaiheista, keskeisistä kehitysilmiöistä ja niiden ilmenemisestä Suomen taiteessa.

Suoritustapa

Opetus jakaantuu kontaktiopetukseen (3 op) kirjallisuusosaan (1 op). Luennot, opetuskeskustelut, ryhmätyöt yht. 24 h, itsenäistä työskentelyä yht. 84 h

Vaadittavat suoritukset: Ilmoitetaan luentojen yhteydessä

Arviointi

1–5 / uusittava

Kirjallisuus

Milicua (1996) Maailmantaiteen kirjasto: Varhainen taide s. 10–110 (1 op), s. 114–254 (1 op); Kreikan ja Rooman taide s. 62–225 (1 op), s. 260–386 (1 op) 

Sarajas-Korte, Salme (1987) Ars Suomen taide, osa 1: s. 29–115 (1op), s. 116–179 (1 op), s. 184–267 (1 op)

Lisätiedot

Lisätietoa opinnoista saa Anu Urhemaalta puh. 040 706 5606.

Tiedot on julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.


Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 01.09.2021

Ilmoittautuminen päättyy: 28.02.2022


Ilmoittaudu opintojaksolle


Takaisin