Opintojen kuvaus

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen kesäyliopisto

Opintojakson koodi: 109405


Opintojakson nimi: Korean jatkokurssi 1


Opintojakson alkamisajankohta: 17.09.2021

Opintojakson päättymisajankohta: 19.11.2021


Paikka:

Tampere


Laajuus (op)

3.0

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Helsingin yliopisto - Kielikeskus

Ajankohta

17.9.–19.11.2021 keskiviikkoisin ja perjantaisin klo 18.15–19.45

paitsi

17.11. keskiviikkona klo 19.00–20.30 ja

19.11. perjantaina klo 18.15–20.30


Opetuspaikka

Tampere (tarkka paikka ilmoitetaan myöhemmin)

Mikäli lähiopetusta ei syksyllä 2021 voida järjestää, pyrimme tarjomaan mahdollisimman monen opintojakson/kurssin verkko-opetuksena.

Edeltävät opinnot

Korean alkeiskurssi 2 tai vastaavat tiedot. Lähtötaso A1.

Tavoitteet

Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso A1

Kurssin suoritettuaan opiskelija

Sisältö

Kurssin aiheita ovat mm. matkakokemukset, ostoksilla käyminen ja kahvilassa tilaaminen. Kurssilla opitaan noin 150 uutta sanaa (edeltävien kurssien n. 300 sanan lisäksi). Tunneilla tehdään etenkin puheharjoituksia, mutta kurssilla harjoitellaan myös lukemista, kuuntelua ja kirjoittamista.

Oppimateriaali

Opettajan oma materiaali

Suoritustapa

Kurssi toteutetaan luokkaopiskeluna, johon sisältyy 39 tuntia lähiopetusta ja vähintään 42 tuntia itsenäistä työskentelyä. 

Opintojakson suorittamiseksi opiskelijan tulee osallistua vähintään 75 %:iin lähiopetustunneista ja suorittaa sovitut tehtävät määräajassa.

Arviointi perustuu kurssilla tehtyihin kotitehtäviin ja Moodle-harjoituksiin, jotka opettaja arvioi. Kaikki tehtävät tulee suorittaa hyväksytysti. Kurssilla käytetään myös itsearviointia.

Opintosuoritus arvostellaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

Kuulustelut

Loppukoe viimeisellä tunnilla

Uusintakuulustelun ajankohta ilmoitetaan myöhemmin

Uusintatenttiin ilmoittaudutaan tentti-ilmoittautumislomakkeella. Tenttipaikan näet tenttikalenterista.

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Opintojakson hinta on 145 €. Ilmoittautumisen yhteydessä maksetaan verkkomaksuna Tampereen kesäyliopistoon 115 €. Helsingin yliopiston yliopistomaksun 30 € opiskelija maksaa Avoimeen yliopistoon ilmoittautumisen yhteydessä. Ohjeet Avoimeen yliopistoon ilmoittautumisesta lähetetään sähköpostitse ennen opintojakson alkua. Opintomaksu ei ole sidoksissa opintosuorituksiin, vaan se on maksu määräaikaisesta ja rajatusta opinto-oikeudesta.

Lukioyhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulutasoisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Opintojakson normaalihinta on 145 euroa.

Lukio-opiskelijoiden ilmoittautuminen 

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.

Katso myös

Kurssin jälkeen voit jatkaa korean opiskelua Korean jatkokurssilla 2. Kurssi alkaa tammikuussa.

Lisätiedot

Tiedot julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.


Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 26.07.2021

Ilmoittautuminen päättyy: 03.09.2021On liian aikaista/myöhäistä ilmoittautua.
Takaisin