Opintojen kuvaus

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen yliopisto

Tieteenalanyksikkö: Computing Sciences Studies

Opintojakson koodi: otm-10b6c4ba-c61f-4ead-8947-7c2f3a83bc15


Opintojakson nimi: Tietokantojen perusteet, Kesän verkko-opetus (FI), 16.5.-1.8.2022


Opintojakson alkamisajankohta: 16.05.2022

Opintojakson päättymisajankohta: 01.08.2022


Tavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija


Sisältö:

Käsiteltäviä aiheita ovat tietokannan perustaminen, päivittäminen ja kyselyt SQL-kielellä sekä tietokannan mallintaminen ja suunnittelu. Lisäksi käsitellään lyhyesti tietokantojen kehityshistoriaa ja -trendejä sekä tietokannanhallintajärjestelmän toiminta-ajatusta yleisellä tasolla.


Arviointi:

Järjestelmä: 0-5


Tarkista opintojakson ajankohtaiset tiedot opetusohjelmasta:


Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 07.03.2022

Ilmoittautuminen päättyy: 15.06.2022On liian aikaista/myöhäistä ilmoittautua.
Takaisin