Opintojen kuvaus

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen yliopisto

Tieteenalanyksikkö: Administrative Studies

Opintojakson koodi: otm-12ce1617-4585-427d-9602-bcae59100db1


Opintojakson nimi: Ympäristöpolitiikan ja aluetieteen perusteet, Verkko-opetus, 10.1.-30.4.2022


Opintojakson alkamisajankohta: 10.01.2022

Opintojakson päättymisajankohta: 30.04.2022


Tavoitteet:

Kurssin käytyään opiskelija ymmärtää ympäristöön ja alueisiin liittyviä ilmiöitä aluetieteen ja ympäristöpolitiikan avainkäsitteiden kautta. Hän ymmärtää alue- ja ympäristötutkimuksen suhteen muihin hallintotieteisiin, hallitsee alan tutkimuksen peruskäsitteet sekä tuntee alan keskeiset tavat analysoida yhteiskunnallisia kysymyksiä. Opiskelija osaa tulkita ja arvioida ympäristöön ja alueiden käyttöön liittyviä ongelmia ja niiden ratkaisuja.


Sisältö:

Opintojakso esittelee alue- ja ympäristötutkimuksen kehitystä, peruskäsitteitä ja näkökulmia. Alueelliseen ajattelutapaan perehdytään tarkastelemalla paikallisia, kansallisia, eurooppalaisia ja globaaleja ongelmia sekä aluejärjestelmien välisiä vuorovaikutussuhteita. Opintojakso luo myös katsauksen yhteiskunnan ja ympäristön suhteiden jäsentymiseen ja tarjoaa käsitteellisiä välineitä yhteiskunnan ja luonnon keskinäissuhteen arvioimiseen.



Arviointi:

Järjestelmä: 0-5


Tarkista opintojakson ajankohtaiset tiedot opetusohjelmasta:


Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 15.11.2021

Ilmoittautuminen päättyy: 07.01.2022



On liian aikaista/myöhäistä ilmoittautua.




Takaisin