Opintojen kuvaus

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen yliopisto

Tieteenalanyksikkö: Politics Studies

Opintojakson koodi: otm-54ca6394-96e8-48ab-94a3-af1f60fb94a2


Opintojakson nimi: Poliittiset ongelmat muuttuvissa konteksteissa, Luento-opetus, 7.3.-1.6.2022


Opintojakson alkamisajankohta: 07.03.2022

Opintojakson päättymisajankohta: 01.06.2022


Tavoitteet:

Opiskelija ymmärtää politiikan ja poliittisuuden pysyviä ja vaihtuvia luonteenpiirteitä. Poliittisten ilmiöiden tarkastelun kautta opiskelija käsittelee poliittisuutta eri konteksteissa ja arvioi eri poliittisten teemojen yhteyksiä hahmottaen niihin liittyviä kokonaisuuksia. Hän analysoi politiikan ja poliittisuuden ongelmia hyödyntämällä kriittisen ajattelun ja lukemisen, argumentaation ja esiintymisen keinoja sekä käyttämällä monipuolista ja -kielistä kirjallisuutta


Sisältö:

Poliittisuus ja sen eri muodot; politiikan ongelmien muutos ja pysyvyys; kontekstuaalisuus politiikassa.


Arviointi:

Järjestelmä: 0-5


Tarkista opintojakson ajankohtaiset tiedot opetusohjelmasta:


Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 31.01.2022

Ilmoittautuminen päättyy: 28.02.2022On liian aikaista/myöhäistä ilmoittautua.
Takaisin