Opintojen kuvaus

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen yliopisto

Tieteenalanyksikkö: Education Studies

Opintojakson koodi: otm-f330fc50-c44a-4dde-876b-8690b7acf9d9


Opintojakson nimi: Kasvatustieteellinen tutkimus, Verkko-opetus, 25.10.-13.12.2021


Opintojakson alkamisajankohta: 25.10.2021

Opintojakson päättymisajankohta: 13.12.2021


Tavoitteet:

Opiskelija

Sisältö:

Opintojaksolla tutustutaan kasvatustieteen tutkimusaloihin ja tiedekunnassa tehtävään kasvatustieteelliseen tutkimukseen. Lisäksi käsitellään kasvatustieteellisen tutkimuksen lähtökohtia, tutkimusmenetelmiä, tutkimusetiikkaa sekä tutkimuksen raportointia ja kriittistä arviointia. Opintojaksolla laaditaan pienimuotoinen tutkimussuunnitelma, jossa sovelletaan opintojaksolla opittua lähdekirjallisuutta käyttäen.


Arviointi:

Järjestelmä: 0-5


Tarkista opintojakson ajankohtaiset tiedot opetusohjelmasta:


Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 20.09.2021

Ilmoittautuminen päättyy: 11.10.2021


Ilmoittaudu opintojaksolle


Takaisin