Opintojen kuvaus

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen yliopisto

Tieteenalanyksikkö: Health Sciences Studies

Opintojakson koodi: otm-1d10b9dc-483e-411e-b13c-72b200b51a9b


Opintojakson nimi: Mielenterveys ilmiönä, Luento-opetus, 11.1.-26.2.2022


Opintojakson alkamisajankohta: 11.01.2022

Opintojakson päättymisajankohta: 26.02.2022


Tavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 

- osaa tarkastella mielenterveyttä ja mielenterveyden häiriöitä erilaisista näkökulmista 

- ymmärtää terveyden ja sairauden bio-psyko-sosiaalisia ulottuvuuksia 

- tunnistaa tavallisimpia mielenterveyteen liittyviä oireita ja niistä kehittyviä häiriötiloja 

- ymmärtää hyvinvoinnin, toimintakyvyn ja elämänlaadun merkityksen terveydessä  


Sisältö:

- mielenterveyden biologinen perusta

- mielenterveys ja mielenterveyden tutkimus terveystieteiden eri oppialojen näkökulmista 

- mielenterveyteen liittyvät hyvinvointi-, toimintakyky-, elämänlaatunäkökulmat 

- positiivinen mielenterveys 

- mielenterveyteen liittyvät terveys- ja hyvinvointierot 


Arviointi:

Järjestelmä: 0-5


Tarkista opintojakson ajankohtaiset tiedot opetusohjelmasta:


Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 15.11.2021

Ilmoittautuminen päättyy: 07.01.2022


Ilmoittaudu opintojaksolle


Takaisin