Opintojen kuvaus

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen ammattikorkeakoulu

Opintojakson koodi: 2E00EW11-3003


Opintojakson nimi: Mediahistoria


Opintojakson alkamisajankohta: 25.10.2021

Opintojakson päättymisajankohta: 29.11.2021


Opetusajat: Etäopetusta kerran viikossa kuuden viikon ajan alkaen 25.10. klo 13-16.


Laajuus opintopisteinä: 3


Paikka:

Etäopetus Zoomissa.


Tavoitteet:

Opiskelija tuntee elokuvan ja television kehityksen yleispiirteet ja keskeisimmät käännekohdat. Opiskelija tunnistaa median yhteyksiä politiikan, talouden ja tekniikan kehitykseen. Opiskelija osaa hakea tietoa ja havaintomateriaalia mediahistoriasta monipuolisesti ja lähdekriittisesti. Opiskelija
kehittää ääni- ja kuvailmaisun analyysin sekä argumentoinnin taitojaan. Opiskelija osaa arvioida ja testata audiovisuaalisen historian taiteellisten ja teknisten ilmaisukeinojen soveltumista nykypäivän mediatuotantoihin. Hän kehittää verkko-opintoihin ja verkkotehtäviin sekä tekijänoikeuksiin liittyvää osaamistaan.


Sisältö:

Luentoja, verkko-oppimateriaalia, näytteitä ja tehtäviä audiovisuaalisen median historian päälinjoista ja murrosvaiheista. Tiedonhakua ja havaintoaineistojen kokoamista. Loppusuorituksena esimerkiksi oppimispäiväkirja, essee, esitelmä tai demonstraatio, jossa syvennytään tarkemmin johonkin mediahistorian teemaan, tyylilajiin tai osa-alueeseen. Jakson laajuus (3-5) määräytyy loppusuorituksen ja sen laajuuden mukaan.


Suoritustapa:

Kurssin taustamateriaali (verkkoaineistot) esitellään kurssin Moodle-alueella.


Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 25.08.2021

Ilmoittautuminen päättyy: 12.10.2021


Ilmoittaudu opintojaksolle


Takaisin