Opintojen kuvaus

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen kesäyliopisto

Opintojakson koodi: 132201


Opintojakson nimi: Markkinoinnin perusteet 6 op - ayMARK1009 - syksy 2021


Opintojakson alkamisajankohta: 20.09.2021

Opintojakson päättymisajankohta: 07.11.2021


Paikka:

Tampere


Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Vaasan yliopisto – Markkinoinnin ja viestinnän akateeminen yksikkö

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Opintojakson kokonaishinta on 85€. Opintojaksolle ilmoittauduttaessa maksetaan verkkomaksuna Tampereen kesäyliopistoon 60€. Vaasan avoimen yliopiston rekisteröintimaksu 25€ maksetaan Vaasan avoimeen yliopistoon rekisteröitymisen yhteydessä. Ohjeet avoimeen yliopistoon rekisteröitymisestä lähetetään sähköpostilla ennen opintojakson alkua.

Aikataulu

Syksy 2021.

Verkkotyöskentelyä Moodlessa vk 38-44 (20.9.-7.11.2021)

Johdantoluento Zoomin kautta ti 21.9 klo 17-18. Luennosta tulee myös tallenne Moodleen.

Opettaja

Päivi Borisov

Sisältö

Markkinoinnin peruskäsitteet, kysyntä- ja kilpailuympäristön  analysointi, yrityksen tuotteiden ja palveluiden markkinointiprosessi  sekä markkinoinnin keskeiset kilpailukeinot. Oppimisen perustana ovat  luennot ja samanaikainen tutustuminen kirjallisuuteen. Näin syntyvää  tietämystä vahvistetaan ymmärrykseksi harjoitustyön avulla.  Harjoitustyössä suunnitellaan valitun tuotteen tai palvelun  markkinoinnin kokonaisuutta ja esitetään se pienryhmissä.

Suoritustapa

Keskustelut, tehtävät ja verkkotentti. Tehtävien palautukset laaditun aikataulun mukaisesti tai viimeistään 30.1. mennessä

Arviointi: 1-5/hylätty.

Tavoitteet

Osaamistavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelija 1) osaa  kertoa markkinointiajattelun kehittymisestä, 2) selittää markkinoinnin  aseman yrityksen liiketoiminnassa erilaisissa toimintaympäristöissä, 3)  osaa kuvata markkinoinnin päätehtävät ja perusprosessit, 4) osaa  soveltaa markkinoinnin peruskäsitteitä ja työkaluja markkinoinnillisen  kokonaisuuden luomisessa.
Työelämävalmiudet: Markkinoinnin  metataidot: Käsitteellistämisen taito. Markkinoinnin ydintaidot: Opitaan  markkinoinnin peruskäsitteet ja niiden linkittyminen yrityksen liiketoimintaan. Harjoitellaan markkinoinnillisen kokonaisuuden luomista  ja analysoimista.

Oppimateriaali

Kotler, Philip, Armstrong Gary & Anders Parment (2016). Principles  of Marketing Scandinavian Edition. Pearson Education Limited. Lisäksi  muu opettajan ilmoittama materiaali.

Kirjallisuus on lainattavissa esim. Tiedekirjasto Tritoniasta. Lisätietoa kirjastopalveluista.

Kirjalliset tuotokset tarkistetaan Turnitin-järjestelmällä (verkkoarviointi, plagiaatintunnistus, vertaisarviointi).

Lukioyhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien  Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea  oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston  järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulutasoisiin  kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat  oppilaitokset näet täältä.

Lukio-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos  opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen  oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta  avautuvalla e-lomakkeella. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.

Lisätiedot

Lisätietoja opinnoista saa koulutuskoordinaattori Vappu Saloselta p. 040 081 3717.


Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 04.06.2021

Ilmoittautuminen päättyy: 06.09.2021On liian aikaista/myöhäistä ilmoittautua.
Takaisin