Opintojen kuvaus

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen kesäyliopisto

Opintojakson koodi: 130911


Opintojakson nimi: Tulevaisuusohjaus (5 op) - FUTS3505


Opintojakson alkamisajankohta: 26.10.2021

Opintojakson päättymisajankohta: 30.11.2021


Paikka:

Tampere, tarkka paikka ilmoitetaan osallistujille sähköpostitse


Aikataulu


Opetuspaikka

Opinnot järjestetään verkkovälitteisesti Zoom-alustalla ja Moodle-alustalla. 

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Turun yliopisto - Kauppakorkeakoulu

Sisältö

Opintojakson aikana tutustutaan tulevaisuudentutkimuksen peruskäsitteisiin ja -menetelmiin sekä tulevaisuusohjauksen teoreettisiin ja pedagogisiin taustoihin. Lisäksi perehdytään ennakointitutkimuksiin oppimisesta, osaamistarpeista ja työelämän murroksesta sekä arvioidaan näiden vaikutuksia ohjaukseen.

Tavoitteet

Jakson hyväksytysti suoritettuaan osallistuja:

Suoritustapa

Kontaktiopetus 21 t (verkossa), ryhmätehtävä, verkkotyöskentely oppimisympäristössä (Moodle), itsenäinen perehtyminen aiheeseen ja tehtävät. Tehtävien suorittaminen Moodlessa, osallistuminen verkkokeskusteluun, osallistuminen kontaktiopetukseen ja jälkitehtävä.

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Opintojakson hinta on 145  €. Ilmoittautumisen yhteydessä maksetaan verkkomaksuna Tampereen kesäyliopistoon 95 €.

Turun yliopiston avoimen yliopiston opintomaksun 50 € opiskelija maksaa avoimeen yliopistoon ilmoittautumisen yhteydessä. Ohjeet avoimeen yliopistoon ilmoittautumisesta lähetetään sähköpostitse ennen opintojakson alkua. Opintomaksu ei ole sidoksissa opintosuorituksiin, vaan se on maksu määräaikaisesta ja rajatusta opinto-oikeudesta ja se sisältää verkkomateriaalit ja verkko-opetukset.

Arviointiasteikko

0-5

Lisätiedot

Tiedot ilmoitettu ennakkotietona. Muutokset mahdollisia. 

 


Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 15.08.2021

Ilmoittautuminen päättyy: 12.10.2021


Ilmoittaudu opintojaksolle


Takaisin