Opintojen kuvaus

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen kesäyliopisto

Opintojakson koodi: 114002


Opintojakson nimi: Japanin kulttuurin ja yhteiskunnan perusteet - 700574P


Opintojakson alkamisajankohta: 07.02.2022

Opintojakson päättymisajankohta: 31.07.2022


Paikka:

Verkkokurssi (ei lähiopetusta)


Laajuus

5 op

Vastaava yliopisto - Tiedekunta

Oulun yliopisto - Humanistinen tiedekunta

Ajankohta

Kevät 2022 (tarkka aikataulu päivitetään myöhemmin)

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kuvata ja selittää Japanin nyky-yhteiskunnan keskeisiä ilmiöitä ja tapakulttuuria sekä soveltaa oppimaansa kulttuurista vuorovaikutusta edellyttävissä tilanteissa.

Sisältö

Japanin yhteiskunnan perusteet (hallinto- ja talousjärjestelmä, koulutus ja työ, kansalaisyhteiskunta, uskonnollisuus, arvot, ajankohtaisia ilmiöitä) ja tapakulttuurin keskeiset piirteet.

Suoritustapa

Luennot 30 h, harjoitustyö, oheiskirjallisuus

Arviointiasteikko

0-5

Oppimateriaali

Fält, Nieminen, Tuovinen, Vesterinen: Japanin kulttuuri (1994 tai uud.);  Bester, Bestor & Yamagata (eds.): Routledge Handbook of Japanese  Culture and Society (2011)

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Opintojakson hinta on 180 €. Maksu sisältää Oulun yliopiston perimän opiskelijakohtaisen yliopistomaksun. Opintomaksu ei ole sidoksissa opintosuorituksiin, vaan se on maksu määräaikaisesta ja rajatusta opinto-oikeudesta.

Lukioyhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten  opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulutasoisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Opintojakson normaalihinta on 180 euroa.

Lukio-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos  opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.

Lisätiedot

Koulutuskoordinaattori Suvi Tartia, suvi.tartia at tampereenkesayliopisto.fi, puh. 050 575 7127


Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 07.06.2021

Ilmoittautuminen päättyy: 17.01.2022


Ilmoittaudu opintojaksolle


Takaisin