Opintojen kuvaus

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen kesäyliopisto

Opintojakson koodi: 180302


Opintojakson nimi: Viestintätieteiden peruskurssi 5 op - ayVIEK1001


Opintojakson alkamisajankohta: 07.03.2022

Opintojakson päättymisajankohta: 17.04.2022


Paikka:

Verkkokurssi (ei lähiopetusta)


Oppiaine

Viestintätieteet

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Vaasan yliopisto – Markkinoinnin ja viestinnän yksikkö

Ajankohta

Kevät 2022

llmoittautuminen ja hintatiedot

Opintojakson kokonaishinta on 85€. Opintojaksolle ilmoittauduttaessa maksetaan verkkomaksuna Tampereen kesäyliopistoon 60€. Vaasan avoimen yliopiston rekisteröintimaksu 25€ maksetaan  Vaasan avoimeen yliopistoon rekisteröitymisen yhteydessä. Ohjeet  avoimeen yliopistoon rekisteröitymisestä lähetetään sähköpostilla ennen  opintojakson alkua.

Opintojaksolla on rajattu osallistujamäärä.

Aikataulu

Verkkotyöskentelyä Moodlessa vk 10-15 (7.3.-17.4.2022). Viikkotehtäviä tehdään omaan tahtiin, eikä tiettyyn kellonaikaan tarvitse olla paikalla.

Opettaja

Maria Eronen-Valli

Sisältö

Verkkoluentoja viestinnän tutkimuksen keskeisistä käsitteistä,  viestinnän eri muotojen kehityksestä ja alan ajankohtaisista  kysymyksistä.

Tavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa nähdä viestinnän  yhteiskunnallisena ja kulttuurisena ilmiönä, hahmottaa viestinnän eri  funktioita, lajeja ja malleja sekä tunnistaa mediateknologian kehityksen  pääpiirteet.  Hän osaa määritellä ja soveltaa keskeisiä käsitteitä sekä  tarkastella viestinnän etiikkaan liittyviä kysymyksiä.

Oppimateriaali

Opettajan ohjeiden mukaan seuraavista:

  1. Seppänen, Janne & Esa Väliverronen: Mediayhteiskunta. 2012 tai uudempi.
  2. Suominen,  Jaakko, Saarikoski, Petri & Vaahensalo, Elina: Digitaalisia  kohtaamisia. Verkkokeskustelut BBS-purkeista sosiaaliseen mediaan. 2019.

Lukioyhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea   oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen  kesäyliopiston  järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja  korkeakoulutasoisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Lukio-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.

Lisätiedot

Lisätietoja opinnoista saa koulutuskoordinaattori Vappu Saloselta p. 040 081 3717 ja Tampereen kesäyliopiston toimistosta  p. 03-2238433.

 Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 23.08.2021

Ilmoittautuminen päättyy: 21.02.2022


Ilmoittaudu opintojaksolle


Takaisin