Opintojen kuvaus

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen kesäyliopisto

Opintojakson koodi: 110006


Opintojakson nimi: Visuaalisuus ja materiaalisuus Aasiassa: Mangan historia ja nykypäivä


Opintojakson alkamisajankohta: 28.02.2022

Opintojakson päättymisajankohta: 30.03.2022


Paikka:

Verkkokurssi (ei lähiopetusta)


Laajuus

5 op

Vastaava yliopisto - Tiedekunta

Helsingin yliopisto - Humanistinen tiedekunta

Ajankohta

28.2.–30.3.2022 maanantaisin ja keskiviikkoisin klo 16.30–18.00

Luennot välitetään reaaliaikaisesti Zoom-alustalla. Luentoja ei tallenneta. Luentojen osoitteet ilmoitetaan kurssin verkko-oppimisympäristö Moodlessa.

Tavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää japanilaisen sarjakuvan erityispiirteitä sekä sen asemaa japanilaisen taidehistorian, estetiikan ja populaarikulttuurin kentässä. Opiskelija tuntee japanilaisen sarjakuvan historian vaiheet, terminologian sekä sen erityispiirteet.

Sisältö

Kurssilla tutustutaan japanilaisen nykysarjakuvan, eli mangan ja gekigan, syntyyn johtaneisiin taidehistoriallisiin virtauksiin sekä japanilaisen sarjakuvan eri tyylisuuntien kehitykseen 1900-luvulta nykypäivään. Lisäksi kurssilla perehdytään japanilaisen sarjakuvan visuaalisiin, tuotannollisiin ja kerronnallisiin erityispiirteisiin suhteessa maailman muihin suuriin sarjakuvaperinteisiin (franko-belgialainen ja amerikkalainen) sekä japanilaisen sarjakuvan ja laajemminkin populaarikulttuurin maailmanvalloitukseen 2000-luvun alkuvuosikymmeninä.

Suoritustapa

Luennot 20 t + lyhyt ennakkotehtävät + essee + luentopäiväkirja

Arviointiasteikko

Kurssi arvioidaan asteikolla 0–5.

Kirjallisuus

Ilmoitetaan opetuksen yhteydessä.

Moodle

Jaksolla on käytössä verkko-oppimisympäristö Moodle. Tarkemmat ohjeet Moodleen kirjautumisesta saat opintokirjeessä.

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Opintojakson hinta on 180 €. Ilmoittautumisen yhteydessä maksetaan verkkomaksuna Tampereen kesäyliopistoon 130 €. Helsingin yliopiston yliopistomaksun 50 € opiskelija maksaa Avoimeen yliopistoon ilmoittautumisen yhteydessä. Ohjeet Avoimeen yliopistoon ilmoittautumisesta lähetetään sähköpostitse ennen opintojakson alkua. Opintomaksu ei ole sidoksissa opintosuorituksiin, vaan se on maksu määräaikaisesta ja rajatusta opinto-oikeudesta.

Lukioyhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulutasoisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Opintojakson normaalihinta on 180 euroa.

Lukio-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.

Lisätiedot

Koulutuskoordinaattori Suvi Tartia, suvi.tartia at tampereenkesayliopisto.fi, puh. 050 575 7127


Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 20.09.2021

Ilmoittautuminen päättyy: 14.02.2022


Ilmoittaudu opintojaksolle


Takaisin