Opintojen kuvaus

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen kesäyliopisto

Opintojakson koodi: 207002


Opintojakson nimi: Saksan kielen alkeiskurssi II


Opintojakson alkamisajankohta: 18.01.2022

Opintojakson päättymisajankohta: 19.04.2022


Paikka:

Verkkokurssi (ei lähiopetusta)


Laajuus

3 op

Vastaava yliopisto ja tiedekunta / yksikkö

Tampereen ammattikorkeakoulu - Kielet ja viestintä

Ajankohta

Verkkokurssi 18.1.–19.4.2022 tiistaisin klo 16.45–20.00 (ei opetusta koulujen talvilomaviikolla 1.3.)

Opetuksessa käytetään Moodle-oppimisympäristöä ja Zoom-verkkokokousjärjestelmää. Osallistuja tarvitsee toimivan nettiyhteyden ja mikrofonin sekä mielellään kameran.

Kohderyhmä

Saksan kielen alkeiskurssi II on tarkoitettu saksan kielen alkeiskurssi I:n suorittaneille tai muuten vastaavat pohjatiedot hankkineille (kielitaito tasolla A1.1A1.2).

Tavoitteet

Taitotaso A1.3 eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikolla (tarkempi asteikko Opetushallituksen sivuilla: https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/kielitaidon_tasojen_kuvausasteikko.pdf)

Saksan kielen alkeiskurssi II:n suoritettuaan opiskelija

Sisältö

Kurssiin kuuluu

Kurssin kouluttaja Alexandra Matschke on syntyperäinen saksalainen ja osaa sujuvasti suomea. Kurssin opetuskielinä ovat saksa ja suomi.

Suoritustapa

Pienryhmäopetusta verkossa 52 tuntia (à 45 min.) ja itsenäistä työskentelyä n. 30 tuntia. Hyväksyttävän suorituksen perusteina ovat aktiivinen osallistuminen suullisiin harjoituksiin (jatkuva arviointi) sekä sovittujen harjoitustöiden tekeminen ja pienimuotoisen välikokeen sekä loppukokeen läpäiseminen. Opintojakson suorittamiseksi opiskelijan tulee osallistua vähintään n. 80 %:iin opetustunneista.

Arviointi asteikolla 0 – 5.

Oppimateriaali

Monika Hotanen & Eva Kauppi: Hallo! 1, Saksaa aikuisille (ISBN 978-951-1-36802-1), kappaleet 610

Kurssin alussa kerrataan kirjan alkuosan sanastoa ja kielioppia.

Oppikirja ei sisälly kurssimaksuun.

Opiskelija voi halutessaan hankkia käyttöönsä myös Hallo! 1 -kirjan äänitteen (ks. https://digi.finnlectura.fi/product_series).

Lisäksi käytetään opettajan omaa materiaalia.

Kuulustelut

Välikoe Moodlessa kurssin aikana

Loppukoe Moodlessa tiistaina 26.4. klo 17.30–19.30

Uusintakokeet Moodlessa tarvittaessa (ajankohdat ilmoitetaan myöhemmin)

Vastaavuus

Kurssi vastaa Tampereen ammattikorkeakoulun opintojaksoa Saksan kielen alkeet 2 - N-KV599G (3 op).

Aikaisen ilmoittautujan etu

Saat aikaisen ilmoittautujan edun 10 euroa, kun ilmoittaudut tammi-helmikuussa alkaville kielikursseillemme 12.12.2021 mennessä ja maksat osallistumismaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä. Etu on huomioitu kurssin hinnassa.

Lukioyhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulutasoisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Opintojakson normaalihinta on 140 euroa.

Lukio-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.

Katso myös

Saksan kielen alkeiskurssi II on tasoltaan vastaava kuin Tampereen yliopiston kielikeskuksen kurssi Saksa 2.

Alkeiskurssi II:n jälkeen voit jatkaa opiskelua jatkokurssi I:lla, joka alkaa syksyllä 2022.

 

Tiedot julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.


Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 12.11.2021

Ilmoittautuminen päättyy: 12.12.2021


Ilmoittaudu opintojaksolle


Takaisin