Opintojen kuvaus

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen kesäyliopisto

Opintojakson koodi: 207004


Opintojakson nimi: Saksan kielen jatkokurssi II


Opintojakson alkamisajankohta: 17.01.2022

Opintojakson päättymisajankohta: 25.04.2022


Paikka:

Verkkokurssi (ei lähiopetusta)


Laajuus (op)

4

Vastaava yliopisto ja tiedekunta / yksikkö

Kurssia voi anoa sisällytettäväksi tutkintoon Tampereen ammattikorkeakoulussa.

Ajankohta

Verkkokurssi 17.1.–25.4.2022 maanantaisin klo 16.45–20.00 (ei opetusta koulujen talvilomaviikolla 28.2. eikä pääsiäisenä 18.4.)

Opetuksessa käytetään Moodle-oppimisympäristöä ja Zoom-verkkokokousjärjestelmää. Osallistuja tarvitsee nettiyhteyden ja mikrofonin sekä mielellään kameran.

Kohderyhmä

Saksan kielen jatkokurssi II on tarkoitettu opiskelijoille, jotka ovat suorittaneet saksan kielen alkeiskurssit I ja II sekä jatkokurssin I tai muuten hankkineet vastaavat tiedot (esim. 5 - 6 saksan lukiokurssia). Kielitaito tasolla A2.1.

Kurssi sopii hyvin henkilöille, jotka haluavat kerrata aikaisemmin opittua tai jatkaa kielitaidon kehittämistä. Se soveltuu sekä työssäkäyville ja korkeakoulujen tai lukioiden opiskelijoille että kenelle tahansa saksan kielen taitonsa kehittämisestä kiinnostuneelle.

Tavoitteet

Taitotaso A2–B1 eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikolla (tarkempi asteikko Opetushallituksen sivuilla: https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/kielitaidon_tasojen_kuvausasteikko.pdf)

Kurssin suoritettuaan opiskelija

- osaa käyttää saksan kielen perusrakenteita
- osaa viestiä melko sujuvasti arkipäivän tilanteissa ja yksinkertaisissa työelämän tilanteissa (esimerkiksi tapaamisesta sopiminen tai neuvotteleminen)
- ymmärtää yksinkertaisten asiatekstien pääsisällön ja yksityiskohtia
- osaa lukea ja kirjoittaa yhtenäistä tekstiä (esim. sähköpostia)
- hallitsee arkisen perussanaston ja tuntee työelämäsanastoa

Sisältö

Suulliset ja kirjalliset harjoitukset rakentuvat pääasiallisesti autenttisiin kielenkäyttötilanteisiin. Kielioppia käsitellään oppikirjan ja opettajan jakaman materiaalin avulla. Kurssiin sisältyy kirjallisia rakenneharjoituksia, kuullun ja luetun ymmärtämisharjoituksia sekä lyhyitä kirjoitelmia. Kurssilla harjoitellaan suullista ilmaisua ja tutustutaan kielialueen elämäntapaan ja kulttuuriin.

Kurssin kouluttaja Alexandra Matschke on syntyperäinen saksalainen ja osaa sujuvasti suomea. Kurssin opetuskielinä ovat saksa ja suomi.

Suoritustapa

Pienryhmäopetusta verkossa 52 tuntia (à 45 min.) ja itsenäistä työskentelyä n. 56 tuntia. Hyväksyttävän suorituksen perusteina ovat aktiivinen osallistuminen suullisiin harjoituksiin (jatkuva arviointi) sekä sovittujen harjoitustöiden tekeminen ja pienimuotoisen välikokeen sekä loppukokeen läpäiseminen. Opintojakson suorittamiseksi opiskelijan tulee osallistua vähintään n. 80 %:iin opetustunneista.

Arviointi asteikolla 0 – 5.

Oppimateriaali

Monika Hotanen & Eva Kauppi: Hallo! 2, Saksaa aikuisille (ISBN 978-951-1-34578-7), kappaleet 5–8

Kurssin alussa kerrataan lyhyesti kirjan alkuosan sanastoa ja kielioppia.

Oppikirja ei sisälly kurssimaksuun.

Opiskelija voi halutessaan hankkia käyttöönsä myös Hallo! 2 -kirjan äänitteen (ks. https://digi.finnlectura.fi/product_series).

Lisäksi käytetään opettajan omaa materiaalia.

Kuulustelut

Välikoe Moodlessa kurssin aikana

Loppukoe Moodlessa maanantaina 2.5. klo 17.30–19.30

Uusintakokeet Moodlessa tarvittaessa (ajankohdat ilmoitetaan myöhemmin).

Aikaisen ilmoittautujan etu

Saat aikaisen ilmoittautujan edun 10 euroa, kun ilmoittaudut tammi-helmikuussa alkaville kielikursseillemme 12.12.2021 mennessä ja maksat osallistumismaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä. Etu on huomioitu kurssin hinnassa.

Lukioyhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulutasoisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Opintojakson normaalihinta on 140 euroa.

Lukio-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.

Katso myös

Saksan kielen jatkokurssi II on tasoltaan vastaava kuin Tampereen yliopiston kielikeskuksen kurssia Saksa 4.

 

Tiedot julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.


Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 12.11.2021

Ilmoittautuminen päättyy: 12.12.2021


Ilmoittaudu opintojaksolle


Takaisin