Opintojen kuvaus

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen kesäyliopisto

Opintojakson koodi: 205004


Opintojakson nimi: Ranskan kielen jatkokurssi II


Opintojakson alkamisajankohta: 13.01.2022

Opintojakson päättymisajankohta: 05.05.2022


Paikka:

Verkkokurssi (ei lähiopetusta)


Laajuus

5 op

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Kurssia voi anoa sisällytettäväksi tutkintoon Tampereen ammattikorkeakoulussa.

Ajankohta

Verkkokurssi 13.1.–5.5.2022 torstaisin klo 16.30–19.45
Ei opetusta 3.3. ja 14.4.

Käytämme Zoom- ja Moodle-alustoja. Osallistuja tarvitsee hyvän nettiyhteyden, mikrofonin sekä (mielellään) kameran. Tarkemmat tiedot alustoille kirjautumisesta saat sähköpostitse ennen kurssin alkua.

Kohderyhmä

Kurssi on tarkoitettu opiskelijoille, jotka ovat suorittaneet ranskan kielen alkeiskurssit I ja II sekä jatkokurssin I tai muuten hankkineet vastaavat taidot (n. 180 tuntia edeltäviä opintoja). Kielitaito tasolla A2.

Tavoitteet

Taitotaso B1 (eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikolla)

Kurssin käytyään opiskelija

Sisältö

Suulliset ja kirjalliset harjoitukset rakentuvat tavallisiin kielenkäyttötilanteisiin. Lisäksi tarkastellaan oppijan kannalta tärkeimpiä puhe- ja kirjakielen välisiä eroja. Kurssiin sisältyy myös kirjallisia käännös- ja rakenneharjoituksia sekä lyhyitä kirjoitelmia. Tutustutaan kielialueen elämäntapaan ja kulttuuriin.

Oppimateriaali

Martikainen, Lindgren ja Lanoire: C’est parfait! 2 (ISBN 978-951-1-31670-1), kappaleet 5–8

Oppikirja ei sisälly kurssimaksuun. Lisäksi käytetään opettajan omaa materiaalia.

Kurssilla on käytössä Moodle-oppimisympäristö.

Kuulustelut

Loppukoe viimeisellä opetuskerralla.
Uusintakuulustelun ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.

Uusintaan ilmoittaudutaan viimeistään viisi työpäivää ennen koetta tentti-ilmoittautumislomakkeella. Tenttipaikan näet tenttikalenteristamme.

Suoritustapa

Kurssiin sisältyy 60 tuntia lähiopetusta sekä lisäksi itsenäistä työskentelyä. 5 opintopisteen laajuisen kurssin vaatima työmäärä on n. 135 tuntia (opetus ja itsenäinen työskentely yhteensä). Kurssin suorittamisen edellytyksinä ovat säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen opetukseen ja kirjallinen loppukuulustelu. 

Opintojakson suorittamiseksi opiskelijan tulee osallistua vähintään n. 80 %:iin opetustunneista. 

Arviointi asteikolla 1–5.

Aikaisen ilmoittautujan etu

Saat aikaisen ilmoittautujan edun 10 euroa, kun ilmoittaudut tammi-helmikuussa alkaville kielikursseillemme 12.12.2021 mennessä ja maksat osallistumismaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä. Etu on huomioitu kurssin hinnassa.

Lukioyhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulutasoisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Opintojakson normaalihinta on 145 euroa.

Lukio-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.

Lisätiedot

Tiedot julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.


Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 15.11.2021

Ilmoittautuminen päättyy: 12.12.2021


Ilmoittaudu opintojaksolle


Takaisin