Opintojen kuvaus

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen kesäyliopisto

Opintojakson koodi: 702035


Opintojakson nimi: Espanjan kielen syventävä kurssi I


Opintojakson alkamisajankohta: 25.01.2022

Opintojakson päättymisajankohta: 05.04.2022


Paikka:

Verkkokurssi (ei lähiopetusta)


Laajuus

2 op

Ajankohta

Verkkokurssi 25.1.-5.4.2022 tiistaisin klo 17.00–19.30

Ei opetusta 1.3.

Käytämme Zoom- ja Moodle-alustoja. Opiskelijalla tulee olla hyvä nettiyhteys, mikrofoni sekä (mielellään) kamera. Tarkemmat tiedot alustoille kirjautumisesta saat sähköpostitse ennen kurssin alkua.

Kohderyhmä

Oletko jo opiskellut espanjaa muutaman vuoden? Haluatko kehittää espanjan kielen keskustelutaitojasi, laajentaa sanavarastoasi sekä kerrata ja oppia uusia kielioppiasioita?  

Espanjan kielen syventävä kurssi I on tarkoitettu espanjaa jo useamman vuoden opiskelleille, jotka haluavat ylläpitää ja syventää kielitaitoaan. Osaat jo perusasiat: olet opiskellut Ventana 4 -kirjan tai sinulla on vastaavat taidot. Kurssin lähtötaso on B1.

Tavoitteet

Taitotaso B1 (eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikolla)

Kurssin suoritettuaan opiskelija

Sisältö

Kurssilla kerrataan aiemmin opittua ja syvennetään kielitaitoa. Teemme paljon suullisia harjoituksia pareittain ja pienryhmissä. Kurssin teemoja ovat muun muassa turismi ja matkustaminen, historia ja kulttuuri sekä kansallisuudet ja stereotypiat. Kieliopista käsitellään subjunktiivia, verbejä ja pronomineja.

Suoritustapa

Kurssiin sisältyy 30 oppituntia (à 45 min.) opetusta ja itsenäistä työskentelyä n. 75 tuntia. 2 opintopisteen laajuisen kurssin vaatima työmäärä on noin 54 tuntia (sis. opetus ja itsenäinen työskentely). 

Kurssin suorittamisen edellytyksinä ovat säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen opetukseen ja sovittujen harjoitustöiden tekeminen. Kurssilla on jatkuva arviointi.

Asteikko: hyväksytty–hylätty

Oppimateriaali

Intke Hernández, Kontturi, Kuokkanen-Kekki ja Palmujoki. ¡Avanzamos!, Finn Lectura.
ISBN: 978-951-1-35303-4

Kurssilla käsitellään kirjan kappaleita 1–4.

Kurssilla voidaan käyttää myös kouluttajan omia materiaaleja.

Oppikirja ei sisälly kurssimaksuun.

Katso myös

Tämän kurssin suoritettuasi voit jatkaa opiskelua Espanjan kielen syventävällä kurssilla II. Kurssi on suunnitteilla vuodelle 2022.

Lisätiedot

Tiedot julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.


Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 23.11.2021

Ilmoittautuminen päättyy: 12.12.2021


Ilmoittaudu opintojaksolle


Takaisin