Opintojen kuvaus

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen yliopisto

Tieteenalanyksikkö: Language Studies

Opintojakson koodi: otm-49f622ec-004f-480c-a202-827ddc6b69d1


Opintojakson nimi: Kirjallinen viestintä ja tekstintuntemus, Pienryhmäopetus, 13.1.-1.5.2022


Opintojakson alkamisajankohta: 13.01.2022

Opintojakson päättymisajankohta: 01.05.2022


Tavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija


Sisältö:

Opintojaksolla harjoitellaan erityyppisten tekstien tuottamista, ranskankielisten tekstien ymmärtämistä sekä tehdään käännösharjoituksia suomesta ranskaan. Kirjoitusharjoituksissa keskitytään perusrakenteisiin ja -sanastoon.


Arviointi:

Järjestelmä: 0-5


Tarkista opintojakson ajankohtaiset tiedot opetusohjelmasta:


Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 15.11.2021

Ilmoittautuminen päättyy: 03.01.2022


Ilmoittaudu opintojaksolle


Takaisin