Opintojen kuvaus

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen yliopisto

Tieteenalanyksikkö: Computing Sciences Studies

Opintojakson koodi: otm-8170ce17-abca-468c-ba4d-6af555d0c1cd


Opintojakson nimi: Kyberturvallisuus I: perusteet, Itsenäinen projekti (suomenkielinen), 3.1.-1.8.2022


Opintojakson alkamisajankohta: 03.01.2022

Opintojakson päättymisajankohta: 01.08.2022


Tavoitteet:

Opiskelija
- tunnistaa tietoturvaan ja tietosuojaan liittyviä uhkia ja vastuita;
- tuntee laajalti tietoturvallisuuden käsitteistöä, periaatteita ja mekanismeja;
- tietää minkälaista ja mistä saatavaa lisätietoa ja -taitoa hän tarvitsee voidakseen toteuttaa erilaisia tietoturvallisuustehtäviä eri sovellusaloilla.


Sisältö:

Ydinsisältö
Täydentävä tietämys
Erityistietämys


Arviointi:

Järjestelmä: 0-5


Tarkista opintojakson ajankohtaiset tiedot opetusohjelmasta:


Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 15.11.2021

Ilmoittautuminen päättyy: 31.07.2022


Ilmoittaudu opintojaksolle


Takaisin